telefoon arbeidsjuristen limburg direct advies 06 3838 9190

Over ons

Wij hebben ruime ervaring op het vlak van arbeidsrecht en Human Resources Management; in het werkveld van woningcorporaties hebben wij onze sporen verdiend. Wij zijn gespecialiseerd in (complexe) arbeidsrechtelijke kwesties en in het begeleiden van reorganisaties en fusies.

Initiatiefnemer en oprichter van Arbeidsjuristen Woco is Nathal van der Meulen. Afhankelijk van omvang en aard van de specifieke opdracht draagt Nathal van der Meulen er zorg voor dat een arbeidsrechtjurist wordt ingeschakeld die over de capaciteiten beschikt die nodig zijn om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

 

mr Nathal van der Meulen

nathalvandermeulen

Nathal van der Meulen heeft de HBO opleiding Personeel & Arbeid voltooid. Vervolgens heeft hij de studie Nederlands Recht afgerond aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie Arbeidsrecht.

Na diens afstuderen is Nathal in 1994 in dienst getreden bij het Buro voor Rechtshulp, in eerste instantie in een algemene praktijk, na twee jaar volgde de overstap naar de sectie arbeidsrecht en huurrecht. In 1997 trad hij bij de vakbond CNV in dienst als arbeidsjurist. In de periode van 1997 tot 2011 heeft Nathal veel proceservaring opgedaan, tevens was hij nauw betrokken bij het tot stand komen van cao’s en sociale plannen. In deze periode heeft hij zichzelf kunnen ontwikkelen tot uiteindelijk senior arbeidsjurist met als specialisatie de sectoren Bouwnijverheid en Woningcorporaties.

Sinds 2011 is Nathal werkzaam als zelfstandig gevestigd arbeidsjurist. In deze periode heeft hij een netwerk gevormd van collega-arbeidsjuristen, opererend onder de noemer Arbeidsjuristen Woco.

LinkedIn-profiel van Nathal van der Meulen weergevenProfiel Nathal van der Meulen

 

 

icon-2

Onze relaties

Gegeven de verbondenheid met het werk van woningcorporaties werken wij samen met een aantal organisaties die ook specifieke expertise op dit vlak hebben, namelijk:

  • Du ROI Accountants, Belastingadviseurs & IT-auditors
  • Metis Notarissen
  • Du ROI Audit & Monitoring
    • Q-Concepts Accountancy, Interim en Advies

 

Partner in wocoinfo.nl

Voornoemde samenwerking heeft ertoe geleid dat wij actief participeren in het kennisplatform wocoinfo.nl. Ga naar de website van wocoinfo.nl